اطلاعیه ها:

زندگی نامه حامد واعظ زاده خــراســانی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۹۴

حامد واعظ زاده خراسانی دریازدهم اسفند سال۱۳۴۵در مشهد مقدس در خانواده ای دانشگاهی وروحانی واز خاندانی شناخته شده، متولد شد.
پدر ایشان حضرت آیت الله استاد واعظ زاده خراسانی از علما واساتید با سابقه دانشگاه فردوسی ومادرمرحوم ایشان دختر عالم ربانی وفرزانه مرحوم حضرت آیت الله سید هاشم میر دمادی نجف آبادی است.

وی دوران کودکی را درمحله پاستور وخیابان کفایی آغاز کرد ودوران ابتدایی رادرمدرسه بهشت کودک وپژوهش به اتمام سپرد.شروع دوران راهنمایی درمدرسه سلمان فارسی مقارن گردید با آغاز نهضت انقلاب اسلامی مردم شریف مشهد. دراین دوران به همراه پدر ارجمندشان درمراکز اصلی مبارزه درمشهد یعنی بیت آیات عظام شیرازی وقمی ومرعشی حضور یافت واز نزدیک با نهضت انقلاب اسلامی آشنا گردید. با اوج گیری تظاهرات مردم وی نیز بسان قطره ای درخیل عظیم آنان شرکت می کرد ودر بسیاری از صحنه های حوادث انقلاب در مشهد از نزدیک حضور داشت تا اینکه شاهد فروپاشی رژیم ستم شاهی وپیروزی انقلاب گردید.اولین فعالیتهای وی پس از پیروزی انقلاب شرکت دربرنامه درو گندم داوطلبانه روستاهای مشهد ونیزکمک به صدور دفترچه ارزاق برای مردم در مسجد قائم بوده است. با تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام به عضویت در این نهاد در آمد وفراگیری آموزشهای رزمی وآمادگی برای حضور در صحنه های دفاع از انقلاب رابه سرعت کسب کرد. باشروع جنگ تحمیلی وی در سال ۶۱ دوره آموزشی برای جبهه راطی کرد ومتقاعب آن عازم جبهه های جنگ گردید.در طول هشت سال دفاع مقدس همزمان با ادامه تحصیل بارها به جبهه ها اعزام گردید ودو بارمجروح گردید وبه درجه رفیع جانبازی نائل گردید. در اواسط جنگ به عضویت سپاه در لشگر پنج نصر در آمد وبه عنوان کادرگردان رزمی در عملیاتهای مختلف تا پایان جنگ حضور داشت. پس از جنگ درمجموعه های فرهنگی وحقوقی سپاه مسئولیتهای متعددی را برعهده گرفت ودر سالهای پایان خدمت به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل ودر طی این دوران نیز مسئولیتهای مختلفی درحوزه سیاست گذاریهای کلان فرهنگی ونیز مدیریتهای دفاعی راعهده داربوده است. وی دانش آموخته دانشگاه امام حسین (ع) در رشته مطالعات دفاعی استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد می باشد وهم اکنون در حوزه روابط بین الملل وموضوعات دفاعی استراتژیک به تحقیق وپژوهش اشتغال دارد و از تحلیل گران برجسته مسایل سیاسی می باشد.